Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Có được cấp đổi, cấp lại không?

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trang của Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng), được sử dụng để ghi một số thông tin liên quan tới nhà ở, thửa đất. Loại giấy tờ này luôn đi kèm với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bài viết dưới đây làm rõ một số vấn đề liên quan tới trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trang bổ sung sổ đỏ ghi những thông tin gì, được sử dụng trong trường hợp nào, có được cấp lại hoặc cấp đổi khi bị mất, bị rách hay không…

1. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Khoản 1, Điều 3, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT nêu rõ, mẫu Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) gồm một tờ có 04 trang, được in nền hoa văn trống đồng có màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng.

Trang bổ sung in chữ màu đen với dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số phát hành Giấy chứng nhận; số hiệu thửa đất; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của sổ đỏ.

Như vậy, trang bổ sung sổ đỏ là một trang của sổ đỏ, dùng để xác nhận một số thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

trang bo sung so do 099a
Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để xác nhận thay đổi trong một số trường hợp liên quan đến quyền sử dụng đất. Ảnh: LĐO

2. Trang bổ sung sổ đỏ được sử dụng trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được dùng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp sau đây:

  • Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  • Xác nhận thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  • Cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

  • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp với cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán.

  • Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của sổ đỏ, sổ hồng.

Như vậy, trang bổ sung sổ đỏ rất cần thiết trong các trường hợp nêu trên. Người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cần nắm rõ các trường hợp sử dụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

>>> Xem thêm: 

  • Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

  • Đất không có sổ đỏ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

3. Trang bổ sung Giấy chứng nhận bị mất có được cấp lại không? 

Điều 16, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận: Trong trường hợp Trang bổ sung sổ đỏ bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ghi: “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số… (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lại.

Thủ tục cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận vì thế cũng giống như thủ tục cấp lại sổ đỏ. Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 16, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, thủ tục xin cấp lại trang bổ sung sổ đỏ như sau:

  • Bước 1: Khai báo với UBND phường, xã, thị trấn

Theo Khoản 1, Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cá nhân, hộ gia đình trong quá trình quản lý, sử dụng sổ đỏ mà bị mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải khai báo với UBND phường, xã, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi có đất về việc bị mất (ngoại trừ trường hợp mất do hỏa hoạn, thiên tai).

Khi tiếp nhận thông tin khai báo mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận của người dân, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Trang bổ sung tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn.

Đối với các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị mất Trang bổ sung sổ đỏ cần phải đăng tin mất Trang bổ sung giấy chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày, tính từ ngày UBND cấp xã niêm yết thông báo mất trang bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bị mất trang bổ sung sổ đỏ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp lại trang bổ sung đó.

trang bo sung so do1 9c00
Trang bổ sung sổ đỏ nếu bị mất hoặc bị rách, hư hỏng vẫn được cấp đổi hoặc cấp lại tùy từng trường hợp cụ thể. Ảnh: LĐO
  • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại trang bổ sung sổ đỏ do bị mất

Hồ sơ nộp đề nghị cấp lại Trang bổ sung sổ đỏ do bị mất gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

–  Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất trang bổ sung sổ đỏ.

– Trường hợp bị mất do hỏa hoạn, thiên tai cần phải có giấy xác nhận về việc đã xảy ra hỏa hoạn, thiên tai đó của UBND cấp xã.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ nêu trên, cá nhân hộ gia đình có thể nộp trực tiếp tại UBND cấp xã nơi có nhà đất.

Nếu không nộp tại UBND cấp xã, người sử dụng đất nộp tại bộ phận một cửa liên thông cấp huyện.

Trường hợp địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

  • Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra hồ sơ xin cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ký quyết định hủy trang bổ sung bị mất và ký cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó, chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 01 ngày.

Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai rồi chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao trả kết quả cho người có yêu cầu cấp lại trang bổ sung trong thời hạn không quá 25 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại trang bổ sung sổ đỏ không quá 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện thủ tục không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Trang bổ sung sổ đỏ bị rách, hư hỏng sẽ được cấp đổi?

Đối với trường hợp trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng, bị rách, ố hoặc nhòe, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ. Theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn đề nghị cấp đổi theo Mẫu số 10/ĐK.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Về trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ gồm nơi nộp hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực hiện giống với trường hợp cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận nêu trên.

Về thời gian thực hiện thủ tục, không quá 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đối với xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những quy định liên quan đến trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất cũng như tài sản gắn liền với đất cần nắm rõ. Bạn đọc có thể tham khảo thêm các quy định của pháp luật hiện hành liên quan tới sổ đỏ, sổ hồng tại đây

Lam Giang (TH)

>> Từ 1/9, làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân

>> Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ: Phải làm gì để tránh được rủi ro?

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2021/12/23/trang-bo-sung-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-la-gi-co-duoc-cap-doi-cap-lai-khong

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *