Tp.HCM khuyến khích chủ dự án sử dụng VLXD có tro, xỉ, thạch cao

Trước thực trạng cát xây dựng ngày càng khan hiếm, UBND Tp.HCM đã giao các sở, ngành, UBND huyện, quận chỉ đạo chủ đầu tư dự án địa bàn sử dụng vốn Nhà nước ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng có xỉ, tro và thạch cao.

Chính quyền Tp.HCM khuyến khích chủ đầu tư các công trình sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có xỉ, tro, thạch cao PG (thạch cao được thải ra từ các nhà máy phân bón, hóa chất); thạch cao FGD (thạch cao được thu hồi từ khói lò đốt của các nhà máy nhiệt điện). Mặt khác, TP cũng khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng xỉ, tro, thạch cao PG, thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng…

vl a6d4
Tp.HCM khuyến khích chủ dự án trên địa bàn sử dụng vật liệu xây dựng có tro, xỉ,
thạch cao.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương được giao trách nhiệm tổ chức rà soát danh sách các nhà máy phân bón, nhà máy hóa chất, nhà máy nhiệt điện có phát thải xỉ, tro, thạch cao; giám sát, kiểm tra và kịp thời xử lý các cá nhân, tổ chức, đơn vị không thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng, xử lý xỉ, tro, thạch cao PG, thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất VLXD. Cùng với đó, thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sản xuất trung bình theo công suất, quy mô của từng nhà máy; triển khai đến chủ các cơ sở phát thải về lập đề án xử lý, tiêu thụ xỉ, tro, thạch cao, đảm bảo đến năm 2020 diện tích bãi thải không quá 2 năm sản xuất trung bình và tổ chức tiêu thụ, xử lý, xỉ, tro, thạch cao PG, thạch cao FGD phát sinh trong quá trình sản xuất.

UBND Tp.HCM giao Sở Khoa học – Công nghệ tổ chức đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và hoàn thiện công nghệ xử lý, sử dụng xỉ, tro, thạch cao PG, thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Ngoài ra, phải thông tin rộng rãi các chính sách ưu đãi đối với các dự án, đề tài nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm đối với việc sử dụng, xử lý xỉ, tro, thạch cao PG, thạch cao PGD được hưởng ưu đãi.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *