Thị trường vật liệu xây dựng ổn định trong 4 tháng đầu năm

Bộ Xây dựng nhận định, trong tháng 4/2017, thị trường vật liệu xây dựng vẫn ổn định. Để bảo đảm cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường, các chương trình, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại vật liệu xây dựng chủ yếu (sứ vệ sinh, gạch ốp lát, kính xây dựng và vôi công nghiệp) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu, sự bình ổn thị trường và giá cả tiếp tục được duy trì ổn định.

xd a691
Trong những tháng đầu năm 2017, thị trường vật liệu xây dựng
đảm bảo cân đối cung – cầu.

Trong 4 tháng vừa qua, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ ước đạt khoảng 25,94 triệu tấn, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 5%, đạt 32,3% kế hoạch. Tiêu thụ nội địa khoảng 20,79 triệu tấn, so với cùng kỳ tăng 9%; xuất khẩu khoảng 5,15 triệu tấn, do ảnh hưởng của chính sách thuế nên giảm mạnh so với cùng kỳ. Lượng tồn kho khoảng 3,2 triệu tấn trong tháng 4 đầu năm, tương đương khoảng 15 – 16 ngày sản xuất, trong đó chủ yếu là clinker.

Bốn tháng đầu năm 2017, kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 63 triệu m2 (QTC), so với cùng kỳ năm trước bằng 95%; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 182 triệu m2 bằng, so với cùng kỳ năm 2016 bằng 106%; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 4 triệu sản phẩm bằng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ như sau: Tháng 4/2017, giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 10.401 tỷ đồng và ước đạt 34.791 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, bằng 28,4% so với kế hoạch năm 2017.

Cụ thể, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 4 đạt 3.694 tỷ đồng, đạt 11.807 tỷ đồng trong 4 tháng, bằng 27,2% so với kế hoạch năm nay. Trong tháng 4, giá trị tư vấn ước đạt 112 tỷ đồng, đạt 385 tỷ đồng trong 4 tháng, bằng 28,1% so kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng ước đạt 4.620 tỷ đồng trong tháng 4, đạt 15.292 tỷ đồng trong 4 tháng, bằng 30,4% so với kế hoạch năm 2017. Trong tháng 4, giá trị sản xuất kinh doanh khác ước đạt 1.975 tỷ đồng, đạt 7.307 tỷ đồng trong 4 tháng, bằng 26,4% so kế hoạch năm 2017.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *