Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

Căn biệt thự một tầng được xây dựng trên nền đất 470m2 được thiết kế nhiều cây xanh lớn kết hợp với lối kiến trúc độc đáo ấn tượng cho một gia đình 4 thành viên.

bit12 0475 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit14 192e Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit3 5066 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit5 4bd7 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit7 e6f9 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit9 8911 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit11 7283 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit13 fe6d Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

15 aa8d Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit1 a853 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit2 e63a Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit4 f113 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit6 c42e Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit8 9303 Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

bit10 ac4c Căn biệt thự ở Vũng Tàu có thiết kế rất độc đáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *