Brazil điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn nhập khẩu từ Việt Nam

Theo thông tin từ Cục quản lý cạnh tranh, Cơ quan điều tra Brazil đã có thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

thep 640d
Brazil điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống thép hàn nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm bị điều tra là ống thép hàn có mã HS: 7306.40.00 và 7306.90.20, nguyên đơn là Công ty Aperam Inox Tubos Brasil Ltda. và Công ty Marcegaglia do Brasil Ltda.

Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 18%, Malaysia là 26,4%, Thái Lan là 19,1%. Giai đoạn điều tra (POI) phá giá trong thời gian tháng 10/2015 – tháng 9/2016, thiệt hại từ tháng 10/2011- tháng 9/2016.

Thời hạn để trả lời Bản câu hỏi là 30 ngày kể từ ngày nhận (có thể xin gia hạn tối đa thêm 30 ngày). Các bên liên quan khác có thời hạn 20 ngày để đăng ký tham gia vụ việc (dự kiến 15/5/2017). Tất cả các bên liên quan có 70 ngày để nêu ý kiến về việc sử dụng nước thay thế tính giá trị thông thường (dự kiến 3/7/2017). Trong trường hợp các bên có Đại diện tư vấn pháp lý, đại diện này phải được cho phép trong vòng 91 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (dự kiến 24/7/2017).

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *